Chọn chủ đề bạn cảm thấy thú vị

Sách mượn nhiều nhất
Những ấn phẩm và bộ sưu tập dưới đây được độc giả mượn nhiều nhất. Có thể bạn cũng quan tâm chăng?

Ấn phẩm mới + Cập nhật
Những quyển sách dưới đây vừa mới được cập nhật trên hệ thống. Có thể là sách mới hoặc không, nhưng nó vừa mới được cập nhật đấy!

Bạn đọc của năm
Vinh danh bạn đọc nhiều nhất năm. Hãy mượn và đọc thật nhiều, tên của bạn sẽ xuất hiện tại đây ^^

Thư viện nhà sách ABC

Thư Viện Trường Đại Học Gia Định

Hệ thống có thể giúp Cán bộ thư viện vận hành thư viện một cách hoàn toàn tự động.